Menu

Bemutatkozás

Heinczinger Balazs sc

Heinczinger Balázs vagyok, 41 éves, nős, négy gyermek édesapja. Családom hosszú generációk óta Nagymaroson él. Felmenőim között helyi képviselők, gazdálkodók, iparosok, pékek és zenészek is voltak. Történetünk összeforrt Nagymaros történetével. Nagyapámat innen hurcolták a gulágra, és ide tért vissza a málenkij robotról. Számunkra mindig is fontos volt a család. Én is nagycsaládban nőttem fel, generációk összetartozásából, a velük közösen eltöltött időből értettem meg a közösség erejének fontosságát.
Életem során mindig is meghatározó jelentőséggel bírt számomra a csapatmunka, az együtt gondolkodás. Fiatalabb éveimben ezt a sportolásban találtam meg, később vezetőként is mindig így gondoltam. Jelenleg az egészségiparban tevékenykedem, 10-15 ezzel összefüggésbe hozható világtársaság marketing projektjeit dolgozom ki és kezelem. Nem csak szervezőkészségemet, de ezen a területen felhalmozódott tapasztalataimat és kapcsolatrendszeremet is szeretném Nagymaros javára fordítani. Gondolok itt az egészségcentrum megalkotása, de akár az egészségturizmus fejlesztése érdekében is.
2017-ben „Management akadémiát” végeztem, mely során vezetői képességeimet tökéletesíthettem. Fontos számomra, hogy vezetőként is megértsem mások problémáit. Mindig is zavart, ha bárkit bármi elszomorított vagy hátráltatott a környezetemben. Igyekszem segítségére lenni az embereknek, és megalkotni azt a jó hangulatot munkakörnyezetemben, ami nem csak a kellemes, de a sikeres munkavégzésre is garancia lehet. Következetes embernek tartom magam, aki nem csak képes, de szeret is hosszú távú célokért küzdeni.
Hobbim a borászat és a sport. Hat éve kezdtem borászkodni, ma már a helyi borbarát kör tagjaként én is sokszor elgondolkozom azon, mennyire jó lenne megerősíteni a nagymarosi borkultúrát. Véleményem szerint a borászkodás egy olyan alkotási folyamat, ami nagy odafigyelést, pontosságot, hozzáértést és türelmet igényel. Úgy gondolom, hogy az előttem álló feladatok sikeres megoldásához is ezekre van szükség.
Sportolóként megtanultam a kitartás és a csapatszellem fontosságát, azt, hogy a sikerekhez folyamatosan fejlődnünk, állandóan tanulnunk kell. Azt gondolom, nem lehet ez másként a közéletben sem. Akarnunk kell jobbnak lenni és ezért tennünk is kell, kitartó munkával, szorgalommal és odafigyeléssel! Ez esetben nem fog elmaradni a siker, városunk látványos fejlődése sem.

  

Céljaim:

ÉLJÜNK LEHETŐSÉGEINKKEL ÉS

ŐRIZZÜK MEG ÉRTÉKEINKET!

 

Közösségi tervezés – a lakosság bevonása döntéseinkbe

Út és járda program – rendezett közlekedés

Munkahelyteremtés – jobb életkörülmények

Tudatos városkommunikáció – eredményesebb önkormányzat

Gondozott közterületek – tiszta, rendezett település

Tudatos vagyonkezelés – sikeresen gazdálkodó város

Ösztönző adópolitika – javuló vállalkozási környezet

Gondos pályázatírás – több bevétel, több beruházás

Turizmus lehetőségeinek jobb kihasználása – minőségi turizmus

Külterületek helyzetének rendezése – gazdálkodók segítése

Városfejlesztési program – javuló oktatás és egészségügyi ellátás

 

Programunk az Önök megkérdezésével, Nagymaros lakosainak igényei alapján, szakértők bevonásával készült.
Mi azt szeretnénk megvalósítani, amit a nagymarosiak akarnak és nem megmondani a nagymarosiaknak, hogy mit akarjanak!
Csapatommal egy élhetőbb, fejlődő, sikeres, a lehetőségeit sokkal jobban kihasználó Nagymarosért dolgozunk!

Kérem támogassa képviselőtársaimat is, akikkel közösen ezt a programot megalkottuk, hogy a társaim lehessenek a megvalósítás során is! Dolgozzunk közös jövőnkért!

VIRÁGOZTASSUK FEL EGYÜTT NAGYMAROS VÁROSÁT!

Kérem szavazzon rám!

Heinczinger Balázs

Program

Számos terület van, melyet fejleszteni, javítani kell.
Arra a 6 területre koncentrálok, ahol erre a legnagyobb szükség van.

Az első terület:

az Önkormányzat és a lakosság együttműködése

A második terület:

az Önkormányzat hivatali munkájának javítása

A harmadik terület:

infrastrukturális fejlesztések, vagyonkezelés

A negyedik terület:

helyi gazdaság fejlesztése, munkahelyteremtés

Az ötödik terület:

turizmus

A hatodik terület:

egészségmegőrzés

Az első terület:

az Önkormányzat és a lakosság együttműködése

A második terület:

az Önkormányzat hivatali munkájának javítása

A harmadik terület:

infrastrukturális fejlesztések, vagyonkezelés

Velük szívesen dolgoznék együtt a városunkért:

A (zárójelben) a szavazólapon szereplő sorszám szerepel

 

(1.) EDÖCSÉNY ANDRÁS

EA

Tisztelt Nagymarosi Választópolgárok!

54 éves villamosmérnök vagyok, családommal bő húsz éve élünk Maroson, mindhárom fiam is itt született. Feleségem Zita több, mint 15 éve hitoktató a városban, egyébként középiskolai tanár Budapesten.
Közép- és felsővezető voltam oktatási intézményekben, KKV-knál, hazai- és  nemzetközi cégeknél, állami nagyvállalatnál.
Az Önök bizalmából 2002-2006 között Nagymaros polgármestere, 2006-2008 között önkormányzati képviselő, 2006-2010 megyei képviselő voltam.  

Tagja vagyok a Nagymaros Védelméért Egyesületnek, ahol elnökségi tagnak választottak.

Független jelölt vagyok, mert egyik párt sem kért fel, hogy az ő nevükben, az ő programjuk megvalósításáért dolgozzak. 

Aki ismer, tudja hová tartozom. Értékrendem: Isten-Haza-család-embertárs szolgálata, ebben a sorrendben.

Képviselőnek indulok a helyi önkormányzati választásokon, mert:

 • nem elég kritizálni, megoldást kell keresni és bele is kell állni a megvalósításba
 • évek óta egyre többen kérik, hogy dolgozzak ismét a város fejlődéséért
 • szükséges a törvényes működés: a polgármester irányításával és a jegyző vezetésével a Hivatal készíti az előterjesztéseket, a testület dönt, amit a polgármester ellenőrzése mellett a Hivatal – akár külső szakemberek, vállalkozók bevonásával - hajt végre
 • a döntések előtt szükséges a társadalmi egyeztetés
 • átlátható költségvetés kell a városnak
 • szeretném elérni, hogy az Önkormányzat ismét felelősen gazdálkodjon a város még megmaradt vagyonával.
 • a marosiak bevonásával 2006-ban elkészült Nagymaros Város Fejlesztési programja 2006-2013 dokumentumban megjelölt célok közül alig valami valósult meg 13 év alatt
 • még nincs Marosnak a 2020-2035 időszakra Városfejlesztési Koncepciója és programja
 • szeretném, ha nem okozna napi bosszúságot a közterületek-, középületek- és közutak elhanyagoltsága, az üzletek hiánya, a közlekedési problémák, az átgondolatlanság
 • szeretném elérni (a turizmusfejlesztéshez, program és rendezvényszervezéshez más jelölt-társaim nálam sokkal jobban értenek, arra nem térek ki):
 • bölcsődei igényfelmérés alapján a szükséges ellátást hosszútávon biztosítani
 • az iskola egy tömbbe történő költöztetését új épületszárny, szaktantermek, aula és tornaterem építésével (a koncepció tervet már 2002-2006 között elkészítettük) a felsőiskola mellé
 • a felsőiskola tantermeinek korszerűsítését, a nyílászárócsere folytatását
 • új korszerű integrált Városháza építését a Fő téren, a jelenlegi egészségház, művelődésiház, polgármesteri hivatal és posta (lehetőség szerint a könyvtár) funkcióinak minőségi biztosításával, színvonalas rendezvények lebonyolítására, zene- és énekkari próbákra, stb. is alkalmas új akadálymentes közösségi terek kialakításával
 • a helyi védett épületek felújításának támogatását
 • a még ellátatlan belterületi részek csatornázását
 • a csapadékvíz elvezetés megoldását a hegyi utcákban
 • az árvízvédelmi rendszer teljes tesztelését és a szükséges korrekciók elvégzését
 • a város teljes közlekedési- és parkolási rendszerének felülvizsgálatát (beleértve a vasútvonal keresztezéseit is) és hosszútávú megoldás megvalósítását
 • a közutak priorizált és ütemezett felújítását
 • a vasútállomás kulturált és biztonságos megközelíthetőségét
 • a vasúti átjárók félsorompóval ellátását
 • a belterületre benyomuló vadak ellen az elhanyagolt belterületi ingatlanok megtisztítását

Szerintem ezek az alapok ahhoz, hogy élhető és mások számára is vonzó legyen városunk. Ha mindezek megtervezését, előkészítését és megvalósítását nem kezdjük el haladéktalanul – akkor 10 év múlva sem lesz semmi változás…

Nem titok: Heinczinger Balázs polgármester-jelölt győzelmének örülnék leginkább és olyan képviselőtársakkal dolgoznék együtt szívesen, akik képesek az önös érdekeiket a közösség érdekei elé helyezni – és természetesen akiket a marosi választók ezért képviselőnek megszavaznak.

Ha Önök is úgy gondolják, hogy segíteni tudom a képviselő-testület munkáját, kérem támogassanak szavazatukkal!

 

(7.) DR. SZILI ZSOLTNÉ

SZ

Tisztelt Nagymarosi Választópolgárok!

Dr. Szili Zsoltné vagyok, gyermekkorom óta Nagymaroson élek, ez az otthonom. 25 évig egy virágboltot vezettem, azóta vagyok a település virágos Katija. Ez idő alatt volt alkalmam megismerni a települést érintő problémákat. 3 lányom és 2 unokám révén érintett vagyok a vállalkozások és az oktatás terén is.

Céljaim közt szerepel:
- a belterületen élő vadak búvóhelyeinek felszámolása a lakosság biztonsága érdekében
- városunk zöldebbé tétele (komposztálás, energiahatékonyság, környezetvédelem)
- egy vállalkozóbb gondolkodású, gazdaságosabban működő önkormányzati modell elősegítése

Képviselői munkámmal szeretném elősegíteni, hogy Nagymaros egy élhető város legyen, ahol kicsi és nagy talál magának közösséget, programlehetőséget, megfelelő oktatást és az egészségének megőrzéséhez szükséges feltételeket is biztosítva látja.

Céljaimat a lakossággal együttműködve szeretném elérni, ezért kérem, hogy támogassanak szavazataikkal!

 

 

(10.) GERGELY TAMÁS

GT1

Gergely Tamás vagyok, sokan Tomának ismernek. Nagymaroson nőttem fel, a középiskolai évek kivételével 31 évemet Nagymaroson éltem le, itt szeretném gyermekeimet majd felnevelni és a boldog öregkort is megélni. Kereskedelmi közgazdászként végeztem a Budapesti Gazdasági Egyetemen, néhány év versenyszférai tapasztalatomat az élelmiszerkereskedelemben szereztem. Jelenleg a fővárosban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési szakterületén dolgozom, jellemzően az Európai Közösség adózói között folytatott kereskedelem vizsgálata, határokon átnyúló adócsalások felderítése a munkám.

A város költségvetése szempontjából – a munkámból kifolyólag – fontosnak tartom a helyi adók, legfőképpen az építmény-, telek- és idegenforgalmi adó megfizetésének hatékonyabb ellenőrzését és beszedését. Továbbá hangsúlyosan kiemelendő elérendő célom, hogy a Nagymaroson már működő és jövőben megalakuló társaságok helyben fizessék meg az iparűzési adót, ne pedig más településeken.

Városunkban hihetetlen nagy igény mutatkozik a minőségi oktatás és nevelés iránt, óvodapedagógus édesanyám révén nap, mint nap szembesülök ezzel. Reggel a vasútállomáson várakozva látom, hogy rengeteg felsőbb évfolyamos gyerkőc jár Vácra iskolába, mert szüleik nem elégedettek az oktatás színvonalával. Az önkormányzatnak elengedhetetlen feladata, hogy az oktatás megfelelő minőségű legyen, ehhez minden tőle telhetőt el kell követnie.

Fiatalos lendülettel városunkért!

 

(11.) KOSZTRA GÁBOR

KG1

Kosztra Gábor vagyok, 39 éves matematika-történelem szakos középiskolai tanár, házas, három gyermek édesapja. Az élet egy Zoller-lányon keresztül hozott a Dunakanyarba 7 éve, és pillanatok alatt Nagymarosba is beleszerettem.

Egy olyan házba költöztem, ahová nejem nagyszülei tértek vissza a Málenkij Robotból, így az Ő és elhurcolt társaik előtt fejet hajtva álmodtam meg és szervezem évek óta a Málenkij Robot Emléktúrát, hogy minden elhurcolt leszármazottja közelebb kerülhessen a fájdalmak feldolgozásához, és minél több emberhez eljusson ennek a szörnyűségnek a híre.

Mint frissen ideköltözött, úgy érzem, nincs megfelelő képviselete az újonnan érkezőknek a képviselőtestületben. Éppen ezért szeretném őket is képviselni, híd szeretnék lenni köztük és a tősgyökeres nagymarosiak között.  Meggyőződésem, hogy rengeteg kreatív energia van az itt élőkben, mint képviselőjelölt szeretném az összes új ötlettel rendelkező nagymarosi választópolgár aktivitását becsatornázni a város életébe, úgy, hogy minél többen érezzék magukénak az adott kezdeményezést (amilyen a Málenkij Robot Emléktúra is).

Pedagógusként fontosnak érzem, hogy az önkormányzat nagyobb figyelmet fordítson az oktatási intézményeire és az ott dolgozókra (bölcsőde és óvoda), továbbá a Tankerülettel együttműködve segítse az iskolát és a benne dolgozókat, ahol lehetséges. Ebben a kérdésben eddig is aktív voltam, hiszen segítettem nejem óvodai SZMK-s tevékenységét, én magam pedig az iskolában vagyok SZMK-s. Szeretném az oktatásban lévő kiterjedt kapcsolatrendszeremet a város javára fordítani.

Matematika-tanárként a számok világában otthonosan mozgó jelöltként szeretnék tenni azért, hogy ésszerűbb gazdálkodással több pénz jusson olyan fejlesztésekre és programokra, ami az itt élők környezetét és életminőségét javítja. Olyan egyszerű dolgokra gondolok itt, mint például a járdák akadálymentesítése a kismamák és mozgásukban korlátozottak érdekében.

Kérem, támogasson szavazatával, hogy elhivatottságommal, szaktudásommal és kapcsolatrendszeremmel minél hatékonyabban tudjam segíteni Nagymarost!

 

(12.) RASZLERNÉ SZALAY KATALIN

Tisztelt Választópolgárok, kedves Nagymarosiak!

Raszlerné Szalay Katalin vagyok, 1980. óta élek Nagymaroson férjemmel, Raszler Tiborral.

Védőnő a képzettségem, és itt Nagymaroson helyben szerettem volna elhelyezkedni. A Gondozási Központban, intézményvezetőként napi kapcsolatban voltam Nagymaros Város Önkormányzatával, a mindenkori polgármesterrel, és a Polgármesteri Hivatal dolgozóival. 2014 óta tagja vagyok a Humánügyi Bizottságnak is. 1996-ban létrehoztuk a „Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítványt", melyben az önkéntes tevékenységemet jelenleg is végzem.

Most nyugdíjasként továbbra is szeretnék a település életében részt venni, és elsősorban a szociális- humánügyi területen tudnám segíteni a képviselő-testület munkáját.

SZAKMAI TAPASZTALATAIM:
1993.10.01. – 2018.10.31.: Gondozási Központ, Nagymaros - intézményvezető
1979.09.01. – 1985.05.05.: Szőnyi Tibor Kórház, Vác - kórházi védőnő

Közvetlen lakóhelyem (Váci út Duna parti oldal) érdekében évek óta közérdekű, közösségi jelleggel is tevékenykedem, cél: az árvízvédelmi gát ezeket az ingatlanokat is védené.

Remélem, hogy megtisztelnek bizalmukkal.

 

(18.) SZIKRISZT RITA

SR1

KEDVES NAGYMAROSIAK!

Szikriszt Rita vagyok, harmincnyolc éves, nagymarosi lakos. Születésem óta itt élek családommal. Van egy nyolc éves kislányom.

Egy nemzetközi cégnél dolgozom 16 éve alkalmazottként. Mindig is csapatban dolgoztam, így volt lehetőségem megtapasztalni, hogy a közös összefogásnak milyen ereje van.

2006 óta sokat tettem a Dunakanyarban azért, hogy polgári kormánya legyen Magyarországnak. 

Célom, hogy közösen jobbá, élhetőbbé, tisztábbá tehessük Nagymarost! Hiszem, hogy jószándékkal, becsülettel, a lakosság és szakemberek bevonásával egy új, jobb irányba vezethetjük városunkat.

Számomra a város tisztasága, rendezettsége, a családok életterének kibővítése fontos, ezért ennek eléréséért szeretnék tenni, ezt a célt tűztem ki magam elé.
Mint édesanya, a jövőnket gyermekeinkben látom. Minden, ami az ő fejlődésüket, jólétüket szolgálja, az nekem szívügyem lesz.
Példamutatással tudjuk nekik megtanítani, hogy az ember alázattal, összefogással, tenni akarással bármire képes. Okosan és célirányosan kell felhasználni a kormányzati támogatásokat, melyeket csak olyan települések nyernek el, amelyek koncepcióval rendelkeznek.

Képviselőjelöltként szeretnék indulni az önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP színeiben. Ha megtisztelnek bizalmukkal, megígérem, hogy legjobb tudásom szerint, becsülettel fogom végezni a rám váró feladatokat.

Képviselőjelöltségemmel Heinczinger Balázs polgármesterjelöltet szeretném támogatni.

 

(20.) KURCZBACHER DÁVID

KD1

KEDVES NAGYMAROSIAK!

Kurczbacher Dávid vagyok, Nagymaroson élek és dolgozom. Vácon érettségiztem, majd a Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karára jártam. Jelenleg családi vállalkozás keretein belül két üzletet vezetek, Nagymaroson a Rév- Büfét és a váci piacon egy halasboltot.

Terveim között szerepel a parkolási rendszer teljes átalakítása, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a közterületi szeméttárolók esetében, nyilvános mosdók létrehozása a város több forgalmas pontján, kisebb utcák forgalmi és parkolási rendjének átgondolása, a vállalkozók terveinek segítése a megvalósításban, a Maros Kft gazdálkodásának átalakítása és az önkormányzat kommunikációjának erősítése, javítása.  Munkám során több lehetőségem adódik beszélgetni az emberekkel és alapvető tapasztalatom, hogy mindenki szereti a várost, szeret itt élni vagy szabadidejét itt tölteni. A legfőbb célom egy olyan tiszta, élhető város kialakítása - kihasználva a turizmus adta lehetőségeket, melynek hasznát a nagymarosiak élvezik - ahol megfér egymás mellett a városlakó polgár és a turista.

Képviselői jelölésemmel felvállalom, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatot is támogatom. Amennyiben fenti elképzeléseimet szimpatikusnak találja, kérem támogasson szavazatával!

 

(26.) HADI TAMÁS

HT1

Hadi Tamás 55 éves, tősgyö­keres nagymarosi vagyok.

Két felnőtt gyermekem van, feleségem 15 éve helyi vállalkozó, a Fő téri utazási irodát vezeti.

16 évig dolgoztam a váci BV intézet kereskedelmi osztályán, majd 7 évig a Contitech Hungária Kft. logisztikai osztá­lyán vezető pozíciót töltöttem be. 2007 óta a Piramis Építő­ház Kft. üzemeltetési vezetője vagyok, ahol nagyobb beruházások lebonyolításában is részt veszek. Rendszeresen fog­lalkozom pályázatokkal, ezen tapasztalataimat is szeretném Nagymaros fejlődése érdekében hasznosítani. Hatékonyabb pályázati munkával elérhetnénk az úthálózat fejlesztését, a középületek felújítását, szebbé és tisztábbá tehetnénk közterületeinket. Célom a városban kialakult közlekedési káosz megszűntetése, a közlekedési rend szükséges átalakításával.

Tavaly a parkolási rendelet módosítása érdekében aláírást gyűj­töttünk, amit a szavazók 1/3-a támogatott. Sikerült elérnünk a lakossági fórum összehívását, de sajnálattal tapasztaltuk, hogy a város vezetése, mint számos más esetben is, figyelmen kívül hagyta az itt élők igényét és a megtett észrevételeket.

Az elmúlt két évben többször voltam testületi üléseken és lakossági fórumokon. Fontosnak tartom, hogy a képviselők munkájuk során figyelembe vegyék a lakossági észrevételeket.

Ha Önök is így gondolják, kérem támogassanak szavaza­tukkal!

Tegyük élhetőbbé Nagymarost!

KÉRJÜK, SZAVAZZANAK RÁNK!

Kapcsolat

2626 Nagymaros, Arany János utca 3. balazs@heinczinger.hu +36 20 919 1005